dat wat is
niet meer kunnen zien
door damp of nanobots
opgenomen door al en ieder

staan wij aan of uit
kunnen wij nu ontvangen wat zij zenden
weten wij nog wat ons beweegt
van waar komt het gevoel
of de gedachte die mij beweegt

de sluier rondom ons bewuste zijn
vraagt om ons innerlijk licht
het is waarom we hier zijn
opdat het alles en iedereen verlicht

op het toneel van deze holografische constellatie
geldt nog steeds dat wij de kracht zijn
die door Creatoren wordt bestudeerd en gezocht
want in het onmetelijke Al
woedt een bosbrand
een uit de hand gelopen opstandig vuurtje
dat de ruimte zag, nam en kreeg

het duurde niet even maar het duurt al aeonen
het verbreekt oorspronkelijke patronen
wij zitten in de verdrukking en de verdichting
en wij zijn hier om de weg te creëren
naar transmutatie en verlichting

we zetten onszelf weer aan
en dit licht brengt de ontheemden
weer terug naar de blauwdruk van oorspronkelijk leven
waar niemands iets hoeft te stelen of vragen
alles wordt gegeven

Jortus
2019