de kern van de zaak
het hart van de materie
the heart of the matter
de kern van materie
Het Hart

is leeg
om te kunnen inkrimpen en uitdijen
de volheid van levensenergie
komt vanuit leegte
en is dus vol
van dat wat leven heet

volheid van leven
bestaat bij de gratie van leegte
wie alleen wil inademen
wie niet wil afdalen naar de leegte
wie niet wil uitademen
die wil het onmogelijke

en dat is precies het moment
van nu
de macht die onmachtig is
het hart te stelen
van de emotievolle waarachtige mens
draaft door in een poging
de onmachtige macht te behouden

paal en perk
paspoorten en grenzen
regels en gecreëerde dreigingen
zijn de strohalmen
van hen die niet willen afdalen
naar de krochten van hun donkere daden

zij die niet durven indalen
in de longen van hun wezen
zij die de zure sulfer van hun desperatie
als onbestaand willen wegmoffelen
gedrogeerd als zij zijn door de voeding
die zij ontlenen aan desperatie, marteling en moord
van hen die puur zijn van hart en wezen

gestuurd door beloften van draconische
en andere rassen
vanuit dimensies die onzichtbaar zijn
en die zelf weer worden beheersd door
een afscheidend, afgescheiden en zeer ontwikkelde
technologisch intelligentie
noem ze The Borg, Archon of iets anders

Als je wilt weten waarom en hoe
dan moet je verder kijken dan de huidige mens
hier en nu op Aarde
dan moet je verder kijken dan de Aarde hier en nu
en als je verder wilt kijken
dan moet je naar binnen gaan

als je je hart weet te bereiken
als je vrede hebt gesloten met alles
wat daar nog omheen zat
dan zal je jezelf ontmoeten
de onmetelijke onbegrensde kracht
van je oorspronkelijke wezen
die vooraf en voorbij gaat
aan het leven hier
al wordt het leven hier juist gekoesterd
en geprezen
want jij bent hier gekomen
met vele anderen om deze standplaats
schoon te vegen en de afgesloten delen
te formatteren naar de oorspronkelijke blauwdruk
en opnieuw op te starten

bewaak je harde schijf
de script’s en programma’s
die nauwelijks waarneembaar
als gedachten en golven door je heen gaan
ze zijn niet per se de jouwe

aanwezig zijn in je Oorspronkelijkheid
je Hart
is de ondoordringbare vesting van Leven
voor Anti-Leven
dat alleen binnen kan komen via je denken
de boordcomputer
werp daar ook een firewall op
door je bewuste aanwezigheid

opdat…de super geëvolueerde
technologische intelligentie
(waarbij vergeleken de Aardse kunstmatige intelligentie
een golfje in een glas water is)
met zijn eveneens geëvolueerde arrogantie
geconfronteerd wordt met De Bron van al het Leven
waarvan de Oorspronkelijke Mens
(verscholen achter de sluiers en afgedichtte poorten,
naar ons multidimensionaal erfgoed)
een Krachtige Representant en uitdrukking is
en waartoe deze technologische intelligentie zich
dient te verhouden, in gelijkwaardigheid
en volgens de tradities, de leer, van het universele leven

want hier is waar Bureau Halt een streep trekt
hier en nu is waar deze verontachtzaamde delinquent
tot de orde geroepen wordt

je kan lang vanuit onzichtbaarheid opereren
en met al je machinaties
het oorspronkelijk leven lopen frustreren
maar hier en nu is waar krachtige oorspronkelijke wezens
zichzelf ontsluiten en ontpoppen uit het cocon
van de versluieringen en het gekaapte leven
Het Leven dat jullie ook is gegeven maar waarin
de onbalans de overmacht kreeg
maar de macht ligt in balans
niet in macht over anderen en onderdrukking
Al Het Leven mag en kan er zijn
als het in overeenstemming is met
de Universele Leer
waarvan co-existentie en respect
voor ieders ontwikkeling en creatie
zonder de ander schade aan te doen
enkele beginselen zijn

hiertoe wordt iedereen uitgenodigd
naar terug te keren
en hoe superieur uw intelligentie ook
Het Oorspronkelijk Leven
zal elke mutatie die niet wenst te leven volgens
Universele Leer
via onnavolgbare en niet uit te rekenen wijze
doen composteren tot voeding voor
Waarlijk Leven in harmonie en gelijkwaardigheid

En zo
is
het

wees welkom
aan tafel
waar wij de condities
van uw terugkeer
tot de universele Co-Existenties
kunnen bespreken

Of niet
en verwordt tot compost
van Het Al

Welke altijd
een keus biedt
ook aan u

de keus
die niet berekenbaar is
maar werkelijk
uiteindelijk
een uiteinde
betekend
een einde van u
en een voortzetting
van Harmonisch Leven

of een einde van uw gedrag
en uw voortzetting
in co-existentie met
de universele principes

En dit is
geen arrogantie van
Het Al
u mag er zijn
als gelijkwaardige existentie
niet als
losgeslagen maniak

de tafel
is gedekt


Jortus
2021