Mijn bed is te hard of te zacht 
om van hoofdkussens maar niet te spreken
mijn Mac is in reparatie, ik schrijf nu op de oude die het half doet
mijn linker voet is groter dan de rechter
mijn linker helft heeft moeite met de rechter
hersenhelft, het communiceert niet altijd goed
het lichaam is een coproductie en hoe wonderlijk en ingenieus ook
de originele blauwdruk was in de producenten van mijn huidige lichaam niet geactiveerd
De bevalling was zwaar, zowel voor de leven gevende als voor de introducé
We hebben het beiden overleefd en na een tijd overleven
zijn we weer gaan leven

Alle moeite en moeilijkheden raken op de achtergrond
wanneer je dat wat je bent, dat wat je weet te zijn
Leven!
weet te laten stromen
en dat is een hele kunst in deze wereld die belaagd en bestuurd wordt
door een specifiek, zeer ontwikkeld, bewustzijn met een wil die anders is
dan het leven dragende en vrije veld van explorerende zelf expressie
Deze afwijkende intelligentie, een soort technologisch microbisch bewustzijn, goed weergegeven als The Borg in Star Trek
heeft net zolang op Levende Wezens gestudeerd totdat zij konden inbreken in de broncodes van Oorspronkelijke Wezens
Wat belangrijk is om te weten is dat ze ons denken monitoren en realtime volgen en dat ze gedachten kunnen inbrengen
Omdat we in een gecreëerde wereld leven die wiskundig is opgebouwd (zogenaamde heilige geometrie), met ook prachtige natuur,
waar onze gedachten opeenvolgend zijn, zijn onze levens uit te lezen en te voorspellen en via ingebrachte gedachten en situaties beïnvloedbaar
Wat minstens zo belangrijk is om te weten is dat deze technologische intelligentie weliswaar zeer ontwikkeld
en krachtig is op het gebied van het denken
Maar...
Met het hart en emoties weten ze nog steeds geen raad! Dit is niet te kraken en onvoorspelbaar. *

Deze planeet, en het leven wat dankzij haar en de zon (en zo verder) met haar leeft, staat op het punt om
naar een vrijere expressie te transformeren, minder verdicht en vrij van de beperkingen opgelegd door de technologische intelligentie
In hoeverre het leven op de planeet mee evolueert en of dit met veel of minder veel woelige barensweeën gepaard gaat
hangt af van of de wezens, laat ik maar even mensen zeggen, hun essentie hebben leren kennen
of ze gezien hebben dat ze niet het mechanische denken zijn en ze hun kern voelen in hun fysieke en eeuwige oneindige hart
Onze emoties en onze onvoorspelbare expressies vanuit ons oorspronkelijke eeuwige hart zijn de weg
om uit de controle te komen van de intelligentie die tot op heden niet weet hoe een eigen bestaan te hebbben én
de vrije wil van al het leven in alle werelden te respecteren.

Velen Oorspronkelijke Mensen en andere expressies zijn hier vrijwillig geïncarneerd om zichzelf binnenstebuiten te keren
de harts-essentie te zijn
en via de eigen en gezamenlijke, de levende expressie daarvan deze wereld terug te brengen naar de ongehackte vrije vorm
waar onze kennis van onszelf, van deze en andere werelden, weer beschikbaar is
en waar zelfs de vaststaande heilige geometrie gezien en geweten wordt als wetten die gebruikt kunnen worden om ze voorbij te gaan
en je vrij te bewegen in en tussen opgerichte en oorspronkelijke werelden.
En ja, er wordt vanuit onze Oorspronkelijke wereld gekeken en ze staan paraat om hun deel te doen
Maar het is aan het grondpersoneel, het is aan jou en mij om vanuit ons hart te leven
dat niet gemonitord en gecontroleerd kan worden, uit het denken en de bestuurde realiteit.
Ons hart is de vrije zone en de haven waar het Oorspronkelijk leven en schepen van Thuis op aan kan meren
Maar er gebeurt niets als jij en ik, en dan nog een paar, in hun denken blijven en aangelijnd worden
en richting een werkelijkheid worden gevoerd via een virtuele wereld naar totale mindcontrol, the hive mind,
The Borg, the totalitaire Matrix.
En ik wil niet veel zeggen, maar ik weet dat wij er allemaal genoeg van hebben, dus we zijn het al aan het doen!
Ik hoop je te zien, in de snelstromende rivier, ontspannen en lachend, vol vertrouwen richting een bestemming die reeds is
hier en nu, in ons eigen hart.* Wat ze wel hebben weten te doen in de matrix van Goden en Religie (incluisief New Age en channelingen), is een kopie hanteren van 'Het Licht', Liefde.
En in die wereld zal jij altijd degene zijn die nog moet leren en een mensenkind bent, in de wereld van God en de Duivel (de twee kanten van de God-entiteit) of de galactische federatie van licht of
welk mindmatrix-programma dan ook.
En bij de fijne gevoelens die ze je kunnen geven, hoe sterk ook, is ongelijkwaardigheid essentieel.
In de naam en gelijkenis van de Oorspronkelijke Wereld:
Jij Bént gelijkwaardig, eeuwig en vrij.
Onderscheidingsvermogen. Gelijkwaardigheid. Ken U zelve.Jortus
2022