het hoofd in rechte verbinding
met het hart

het hart als hoofdorgaan
het komt eerst en staat bovenaan
het hoofd als orgaan van het hart
de dependance voor vertalingen
van dat wat alleen het hart kan horen

de essentie der dingen
zoals ze zijn
voordat het hoofd ze vertaaalt
naar begrippen en begrijpen
de uiterlijkheid aan de oppervlakte
van de gemanifesteerde zichtbare wereld

het hart dat niet begrijpt
maar ontvangt en weet
is en uitzendt
klopt en verkondigt
zingt en celebreert

uitgelijnd
klopt en verkondigt
zingt en celebreert
het hart
de levensstroom
in alle individuen
bewust en onbewust

verhaalt het van de schoonheid
het ritme
de dans
de expressie
van dat wat niet benoemd kan worden
alleen geleefT
tegenwoordig in het tijdloze bestaan

ingedaald en uitgelijnd
verblijf ik
als
de onzichtbare
de onkenbare
de veel besprokene
het gefluister
de wind
de warmte
de zon
de moeder
de vader
het kind
het gebaar
de vriendelijkheid
het weten van lijden
het zien van essentie
het bad van warmte
de bedding van herstel
de wieg van leven
het zaad en de aarde
de wortel van werelden
de oceaan van leven
waar alles
verbonden
is

Jortus
2022