waar ik heen wil is waar ik wil zijn
waar ik wil zijn is waar ik ben
waar ik ben is waar ik leef
waar ik leef is het open en vrij
waar het open en vrij is
bepaalt nieuwsgierigheid en vreugde
mijn dans door het bestaan

ik kan prima alleen dansen
maar het bestaan is een co-creatie
beweging is emotie e-motie
ik beweeg mij van binnenuit
vanuit mijn hart

vanuit mijn hart wil ik vreugde zijn en vreugde voelen
vanuit mijn hart genees ik de pijn en het verdriet
door te voelen genees ik de tijd dat ik niet bewoog
bevroren als ik was door het dictaat waarin co-creatie was beland

terwijl ik meer en meer smelt en meer en meer voel en leef
wordt er strenger en strenger gedicteerd
ik volg mijn eigen extra curriculaire pad
deed en doe kennis op buiten dat wat gedicteerd wordt
door hen die menen de meester over anderen te kunnen en mogen zijn
niet ziende dat zij zelf geregeerd worden
en slaaf zijn van vervulling van hun leegte door externe krachten

er is geen meester en er is geen god
anders dan ikzelf
die erkenning geef ik ieder ander
tracht ik althans mijzelf te herinneren en te zien
wanneer de co-creërende krachten hun onderdrukking
verspreiden en hun eigen verslaafdheid trachten te verbergen

ik geef mijzelf de erkenning
dat ik nog maar slechts een vermoeden heb van mijn kracht
de kracht waarmee ik samen met jou dit theater heb vormgegeven
jij en ik bepalen welke kant het op mag gaan
hoe we door het slotstuk navigeren
en hoe we vanuit ons hart Part II gaan vormgeven
wat losstaat van het dictaat van Part I
en ons misschien wel brengt bij de Prequel
dat wat was en nog steeds is
buiten de zinsbegoocheling van het gehypnotiseerde heden

het nieuwe paradigma komt uit ons en ons alleen
uit het bevrijde hart uit de kern van ons wezen
ik wil dansen zonder te weten waarheen
alles open en onbepaald
samenwerkend met allen die ook voelen
dat het mag en dat het kan
wij zijn het en wij gaan het doen
haal die wortel en dat hooi maar uit je schoen
vlieg zelf over de daken
ons hart beweegt ons
wij zullen over de wereld…
nee, geen toekomstige tijd…
wij
waken
nu
en zijn nooit níet
de scheppers van werelden geweest
samen dragen wij
deze co-creatie naar waar het wil zijn
waar jij en ik voelen en weten
dat het in lijn ligt met al het leven
verbonden met alle werelden en wezens
in het onbegrensde bestaan

Jortus
3 dec. 2021