op het bureaublad van mijn bureau staat mijn computer
op het bureaublad van mij computer staan bestanden en mappen
waaronder een map genaamd bureaublad
hierin vind ik vele bestanden en mappen
waaronder de map genaamd bureaublad
hierin vind ik weer vele bestanden en mappen
waaronder de map bureaublad
hierin vind ik weer vele bestanden en mappen

dit is geen grap 

er komt teveel op mij af
of ik haal teveel naar mij toe
om in het moment te kunnen verwerken
en het een geschikte plek te geven
dus ik laat het eerst landen 
als sneeuw landt het op mijn bureaublad
door mij nog naar links of rechts geblazen
mijzelf de illusie gevend dat het geordend is

wanneer de chaos niet meer te ontkennen valt
zijn er grofweg twee keuzes:
ik open item voor item en kijk 
of het nog bewaard moet en zo ja
in welke map van mijn Dokumenten het zou passen.
Of, ik breng het ‘even’ niet op
en maak een nieuwe map aan 
waar de sneeuw wordt ingeschoven

het was niet vandaag dat ik tot de ontdekking kwam
van het bestaan van meerdere bureaubladmappen
en voelde dat het iets was waar ik iets mee moest
de uitvlucht om er iets over te schrijven kwam als eerste
ondersteund door het gevoel van analogie met de mens en zijn brein

vandaag ben ik weer verder gegeaan met hier over te schrijven
omdat mijn computer, die op mijn bureau, 
opvallend traag begint te werken
dus die opruiming en herstructurering is wel nodig nu
hopende dat dit de traagheid van mijn altijd zo vlotte computer,
iemand noemde haar ooit ‘die blonde’,
zal oplossen en dat het niet aan illegale downloads ligt

De wereld biedt mij teveel aan
ik loop vol en kom niet tot mijn eigen stroom
het ontvangen en zijn van dat wat leven is is in gevaar 
zelfs met alle ruimte en tijd die deze wereld
ogenschijnlijk biedt in mijn persoonlijk hologram

die blonde trekt mij naar zich toe
maar ik heb zoveel in haar geparkeerd en terruggegeven
dat ze nu gas terug neemt

zonder haar een infarct te willen bezorgen
zodat we niet meer samen kunnen surfen
bewaak ik mijn ruimte en ga haar stroomlijnen
zodat ik mijzelf kan herpakken, we een herstart kunnen maken
waarin zij een aangeharkte tuin in een zen klooster is
en ik vanuit mijn Japanse kamer
vol van leven in haar leegte kijk

Maar misschien laat het leven mij weten
dat deze wereld en haar besturing
vastloopt
Mac OS 10 punt zoveel
een ‘Operating System’ aan zijn eind
niet meer up te graden

Hoe dan ook
ik doe wat ik kan
om de grote reset van samen leven
mede mogelijk te maken
opruimen en weggooien
plaatsmaken voor dat wat er altijd was, is en zal zijn
ik maak plaats voor Mijzelf
een intergalactisch, multiverseel verbonden leven
waarin wij weer in contact staan met
al onze mogelijkheden en kwaliteiten
en onze werkelijke geschiedenis en rol weer weten
open en vrij
verbonden en communicerend
met al het leven
vrij van onderdrukkende machten
waarin technologie functioneel is 
net zoals het brein het hart kan ondersteunen
in diens expressie en functioneren

Bureaublad…here i am!


Jortus
2022