Met alles wat ik in mij heb

sta ik voor waarheid
voor vrede en vrijheid
voor het universele leven
waarin al het leven er mag zijn en beschermd is
tegen dat wat van de rails af rijdt en
de natuurlijke vrije orde verstoort en schaadt

En wat heb ik in mij?

De zin en de wil om met speelsheid en relativering
met onverstoorbaar vertrouwen ontstaan uit weten
uit en van De Bron
met een kracht van voorbij de atomen
met elkaar samen te komen, aan tafel te schuiven bij
de spelers in het spel, gadegeslagen door het hele lied,
alle scheppers en medescheppers in het gezamenlijke vers.
Laat mij luisteren naar wat voor en tegen zegt
Laat mij de vragen stellen die verduidelijken
Laat mij de vinger op de zere plek leggen
Laat mij het samenvatten en vragen of ik het heb begrepen

Of iemand anders vervult deze rol
dan ben ik er bij met de diepe stilte van een ervaren meester
van zichzelf
een kanaal ter beschikking staand van De Kracht
vanuit weten en zonder willen
vanuit niet-weten en luisteren
en het dragen en bewaken van het veld

Laat mij samenkomen met mijn broeders en zusters
Laat ons de lege ruimte in onszelf betreden
Laat ons met de volheid van leven die in ons huist
het leven brengen daar waar anti-leven dicteert en mensen heeft bezet
Laat ons samenkomen en anti-leven in ons midden ontbieden
vanuit respect en gelijkwaardigheid
met de onverbiddelijkheid en de kracht van een warrior
die laat voelen en laat zien dat
Het Onmetelijke Eeuwige
The Force
niet zonder grenzen of correctie is

Of
Laat mij
Laat mij de plek verzorgen en beheren
Waar de vermoeide mens kan landen
Laat mij zelf die plek zijn en de mens
ondersteunen in het ontdekken
van de weelde van zichzelf
de diepte en rijkdom van Al Wat Is
vindbaar in elk zelf
elk zelf dat onlosmakelijk verbonden is met
en niets anders is dan
een expressie en een ervaring
van het Ene Zelf
uniek in elk mens Aanwezig

Laat mij samenvallen met dat wat niet benoemd kan worden
laat mij in extase dansen en laat alle cellen van dit lichaam
wakker worden als universa in het omniversum
laat alle grenzen en beperking in mij smelten en verdwijnen
laat mij Niets zijn en daarmee de sleutel en essentie van Alles
Laat mij dit zo nu en dan ervaren zodat ik via de plaatselijke vorm en naam,
Jort,
Een vervulde expressie ben van Leven

Jortus
2022