Wie ben ik
om anderen te attenderen 
dat niets is wat het lijkt
ook ik moet werken om
wat gezien en gerealiseerd is
te behouden 
als levende waarheid in het hier en nu te hebben
om wat geweten wordt niet door
programma’s van trauma en gedachtenbeïnvloeding
naar de vergetelheid te laten transporteren

allen Meester in onze eigen kern
hier en nu aanwezig om onze eigen bloem open te laten gaan
om de Zon en de Aarde en het Water tot ons door te laten dringen
om via hen onszelf te ontdekken
vanuit de kern onze voertuigen te doorstralen
en deze wereld, ook in haar doelstelling en begeleiding verstoord,
samen terug te brengen en te geven aan zichzelf
een stralende bibliotheek tjokvol uitbundig leven
zichzelf ontdekkend en uitdrukkend en daarin 
de harmonie en levenskracht voelen, delen en zijn

daar waar de pijn zit, het verdriet, de frustratie of dat wat je niet wil dat er is
daar moet je zijn, dat is de stop, de belemmering
het niet aangaan van de belemmering is de belemmering
erachter zit wat werkelijk is, wat waar is, wat je bent
vrijheid, inzicht en weten komt na verantwoording nemen
en al zijn er die hier per ongeluk belandt zijn
wij zijn hier om onszelf te herinneren en uit te pakken
en daarmee de parasitaire besmetting te stoppen
de droom die hier gedroomd wordt is al te lang een nachtmerrie
en dat was nu ook weer niet de bedoeling

Wie ben jij 
om je te laten leiden en sturen door omstandigheden
wie ben jij om je stem aan anderen te geven en je te laten regeren
wanneer wij dat doen zijn wij de droom
wanneer wij het zwaartepunt in ons hart leggen en die informatie begint te stromen
begint de droom te haperen en te stotteren en begint 
de dromer, of eigenlijk de gedroomde, bewust te worden van zichzelf en zijn positie
de werkelijke verandering in de wereld
ligt niet in co2-reductie (als afleidings-/manipulatiemiddel)
maar in het vergroten van de stroming van de dromer naar zijn droomlichaam
vanuit de verbinding met ons onaangedane eeuwig krachtige Zelf
kunnen wij hier het vlammetje in dit lichaam een vreugdevuur laten worden
It’s a hell of a job maar je kwam van de plek waar hemel en hel niet bestaan
om hier de Eenheid te vertegenwoordigen
samen met je familie en vrienden van thuis
piep zei de muis in het voorhuis!
herinner je leeuwenkracht
je eigen volwaardig zijn
is de macht
krachtig  
zacht


Jortus
2023