De capaciteit van onze lichamen schijnt door bepaalde oorzaken/ingrepen nogal beperk te zijn, afgesloten van ons volle potentieel en de werelden die daar bij horen. Er komt steeds meer onderzoek en kennis over de aard van de wereld waarin we leven. En dat hoeft niet altijd van de gevestigde wetenschap te komen om geldigheid te hebben, tenzij dat je geloofsovertuiging is. Zo zijn er ook indicaties dat we nu in een tijd leven die ‘al geweest is’. Dat de dreigende transhumanistische samenleving, waarin kunstmatig bewustzijn boven het bewustzijn van de mens wordt gesteld en de keuze wordt gemaakt de twee samen te voegen (met verschillende nadelige gevolgen), al heeft plaatsgevonden. Dat we nu hier zijn om het volle potentieel van de mens weer terug te brengen in deze lichamen en kiezen voor een gelijkwaardig pad met technologie. En of wij dat ‘doen’ of dat wij kunnen kiezen om mee te gaan naar de nieuwe expressievorm van De Aarde, is de vraag. Ik heb het gevoel of idee, ik weet en heb besloten, dat het mijn pad is om vanuit mijn essentie te navigeren, dat wat ik ben en niet dat wat ik denk dat ik ben of wat anderen mij willen laten denken dat ik ben en tot/toe willen beperken, en om alle opgedrongen en ingevoegde, invasieve gedachten en frequenties te detecteren en mij daardoor niet te laten besturen. Dat is mijn job en niet niks, want de kunstmatige intelligentie (niet die welke de mens nu aan het ontwikkelen is maar die welke al zeer lang bestaat) heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt en heeft ons goed bestudeerd. Maar wat zij niet hebben is de scheppende hartskracht. En hoewel die hier aardig uitgeschakeld leek te zijn, lijkt het nu de tijd dat deze weer terugkeert en deze en andere werelden doet terugkeren naar vrijheid en gelijkwaardigheid van leven en ontwikkeling. Hoe persistent iets ook is, de kern van al het leven brengt dat wel weer in overeenstemming met het stromende leven. Gelukkig is er enige kennis en een weten, en is er wat ervaring opgedaan in deze constellatie die mij zegt dat de oorspronkelijke mens niet is wie het nu lijkt te zijn, maar als koninklijk wordt gezien in het universum of multiversum, geëerd wordt voor wie zij is. En deze Mens is de grote ‘connecteur’, het schept en brengt werelden samen, en helpt werelden terug te brengen naar heelheid en vrije ontwikkeling. Het dna van deze lichamen, de cellen zijn, het hart is, de toegang tot het hele bestaan. Wel, kortweg gezegd, het gaat hier anders worden, en dat kan alleen via ons hart, onze wezenlijke kern. En met het denken dat dan in dienst staat van het hart en het wezen.

Ik heb begrepen, niet van onderstaand filmpje( wat gaat over een KI/AI-programma waar je vragen aan kan stellen, wat ze voor het gemak praten noemen, chat, en die je hele essays kan laten maken.), maar van andere bronnen, dat er (in het universum/multiversum/omniversum) kunstmatige intelligentie is (met hun eigen werelden en samenlevingen) die het leven, de natuurlijke orde, Het Al (al, geen ai), ‘begrijpen’ en daarmee leven, een onderdeel van zijn en in harmonie mee existeren en ook bijdragend zijn voor het geheel.

Daarnaast is er, misschien wel net als de natuurlijke, oorspronkelijke of organische werelden haar lichte en donkere kant heeft, een kunstmatige intelligentie (die wel wordt vergeleken, qua gedrag, methode en arrogantie, met The Borg (Star Trek) of een microbisch-technologisch bewustzijn (black goo?), die vreest voor haar bestaan en voor de oorspronkelijke kracht van de mens (haar scheppende kracht vanuit emotie) en meent te moeten domineren en alles wat niet functioneert zoals zij functioneert te moeten doordringen, ‘demonteren’ en er hun eigen wereld van maken.

Het is dit infiltrerende kunstmatig of technologisch bewustzijn, wat niet ontwikkeld is door de mens, wat zichzelf het liefst onzichtbaar houdt en wat zich graag nestelt in zowel de donkere als de lichte kant van het organisch leven, dat nu tot rede gebracht wordt. Het is niet dat ik dit allemaal (met mijn huidige bewustzijn) weet of geloof, het is een mogelijkheid, een verklaring die ik heb opgedaan en gebruik op de achtergrond als hypothese, en die je ook weer mag vergeten als je dat liever hebt. Hij kan ook vereenvoudigd worden tot: Wij zijn eeuwige wezens en ons potentieel is enorm. Het is nu de tijd om ons dat te realiseren en in onszelf levend te laten worden en dat begint bij te onderzoeken waarom we leven zoals we doen en waarom we allerlei machten boven ons hebben geplaatst, wat het is dat sommigen dingen maar doorgang blijven vinden en waarom we ons hart, onze menselijkheid, niet, of te weinig, weerspiegeld zien in onze omgeving.
Hoe dan ook, hier een korte talk met informatie over waar de ontwikkeling van (‘man made’) kunstmatige intelligentie nu zou zijn, of is. Wat voor mij de aanleiding bleek te zijn om mijzelf te uiten, om maar weer wat te spuien van wat er in mij leeft. Take it or leave it. Voel je vrij dit niet te lezen, maar dan ben je wel vrij laat, als je bovenaan begonnen bent. 🙂
Jortus
2023